Megakerken in Noord-Nederland:

 

  Vrije Baptisten Groningen                             Bethel kerk Drachten            

 

- Amerikaanse rolmodellen

- Eucemenische karakter

- Sektarisch leiderschap

- “Christelijke” Studenten-verenigingen

- Charlatans en oplichters

 

 

 

 

 

 

 

- Amerikaanse rolmodellen:

De Vrije Baptisten kerk te Groningen is opgericht in de jaren 90’ waarin valse leraar Wim Stoorvogel veel invloed heeft gehad.

 

Het vrije karakter van deze baptistenbeweging is waar veel problemen zich voordoen.

Om mee te gaan in de populaire new age leer van de Willow Creek kerk in Amerika, wint hij veel aanhangers en volgen veel mensen hem vanuit hun vaak gereformeerde achtergrond.

 

Deze jonge evangelische beweging brengt mensen samen onder het zonde tolererende ‘’kom zoals je bent’’ motto.

Mensen worden warm verwelkomt en krijgen het gevoel geaccepteerd te worden ongeacht hun geloofsovertuiging (denominatie).

 

Door middel van vernieuwende aanbidding in eigentijdse muziekbandjes en toneel, worden veel jonge mensen aangetrokken. Deze groep vaak jonge studenten worden warm gemaakt met allerlei actuele thema-diensten.

Aangezien hun post-moderne huiding veel jonge mensen aanspreekt groeit de gemeente snel en worden kleinere meer traditionele gemeenten al snel leeggezogen.

Billy Graham’s filosofie van een sociaal evangelie is dan ook een grote drijfveer voor veel studenten.

 

Het preken tegen de kinderdoop (Wim zijn achtergrond is gereformeerd) is natuurlijk ook een grote factor geweest voor veel mensen om zich om te laten dopen en lid te zijn. Samen met de vele goede doelen die de sympathie opwekken. 

Moderne muziek en sport wordt aangemoedigd onder organisaties als AIA (athletes in action).

Populaire CCM (contemporary christian music) artiesten trekken hele zalen van jonge tieners.

 

 

 

 

 

 

- Eucemenisch karakter:

Is het samenbrengen van alle denominaties en verschillende stromingen.

Tolerantie en het niet veroordelen is hierbij een grote motivatie. (onbijbels)

Langzaam zullen dit soort kerken zich verenigen met de RKK.

Ondanks de eerdere afscheiding van de gereformeerde leer, willen ze graag tot een bemiddeling komen.

Ook het charismatische karakter van beide valse leraars Bottenbley en Stoorvogel speelt een grote rol in het verenigen van de kerken.

Dit is de zogenaamde opwekking, een tijd van vrede.

De slogan ''God haat de zonde maar heeft de zondaar lief''  is een quote van hindoe-guru Mahatma Ghandi..

 

 

 

 

 

 

- Sektarisch leiderschap:

Al dit soort leiders hebben een bijzondere eigenschap om mensen aan te trekken en tegelijk hun eigen regels op te leggen die gelden voor hun trouwe volgelingen.

Vaak wordt de nadruk gelegd op het tienden geven als een teken van geloof.

De vraag waarom specifiek tienden geven een vereiste is word nooit nagezocht in de bijbel. Daarom is er vaak sprake van blindelings volgen, wat deze leiders hun macht geeft.

 

Ook wordt er in het kader van niet oordelen veel kritiek afgedaan als niet ‘liefdevol’.

Vaak worden er vooral vertrouwelingen aangesteld als ouderlingen en jeugdleiders.

 

Het beinvloeden van nieuwe individuen die contact zoeken worden handig binnengeworven door de sociale groepsdruk vanuit verenigingen. Uiteindelijk word de persoon gewonnen en geeft elke weerstand of vragen die de persoon mocht hebben op aan het samenzijn.

 

 

Dit gaat direct in tegen de bijbelse vrije wil en gebruiken van het verstand om het geloof te overwegen als individu.

 

 

 

 

 

 

 

- 'Christelijke studentenverenigingen’

Wat ik vooral persoonlijk heb meegemaakt is de groepsdruk en het beroep doen op alle vrije tijd wanneer men begint aan een lidmaatschap.

Een studentenvereniging heeft een bepaalde opzet of hierachie, waarbij ouderejaars vaak de leiding hebben en rekruten aansturen.

Ook is er geld nodig om de vereniging te kunnen laten functioneren. (zoals elke organisatie)

Een jonge leeftijd van beginnende leden maakt het makkelijker om veel inlvoed uit te oefenen in iemands levenswandel.

Aangezien het hier puur gaat over een christelijke vereniging zijn we al op onbijbels terrein.

 

Geen enkele christen zal kritiekloos leidende, een functie mogen beoefenen.

Er is hier vaak geen enkele vorm van elkaar dienen of openstaan voor terechtwijzing.

Ook worden deze verenigingen vaak gesteund door kerken en/of theologische scholen.

Het wereldse karakter laat zich dan ook duidelijk zien door bijvoorbeeld favoriete stamkroegen en competitie sporten. Muziek, losbandige feesten (Gala’s).

Helaas zijn veel mensen te kwetsbaar om zich te realiseren dat de kern van het evangelie Gods woord is en dat Jezus niet rondging al feestend en vriendenmakend, eerder het tegenovergestelde.

Net als het sektarisch leiderschap worden de touwtjes in handen gehouden door vaak een geheimplicht tegenover buitenstaanders. En het tekenen van een lidmaatschap of contract met voorwaarden. 

 

Alweer iets wat zeer onbijbels is, de vraag is of het ze ook maar iets kan schelen.

 

 

 

 

 

 

-   Charlatans en oplichters:

Charlatans zijn vaak sprekers die worden uitgenodigd door deze (mega)kerken.

Alweer zien we hier de eigen opgelegde regeltjes van valse leraars, aangezien men niet kritiek mag hebben op deze charlatans zal het meeste deelnemende publiek zeer ontvankelijk zijn voor wat er geleerd wordt.

 

Charlatans zijn: Willem Jan Ouweneel, Mattheus van der Steen, Wilkin van der Kamp, Jan Zijlstra, Jan Pool, Martin Koornstra, Herman Boon, David Sorensen, Wim Kok, Ronald Plat , Henk Noordhuis (Celebrate Recovery) etc.

 

Deze mensen vragen om collectes buiten porporties om hun schandelijk grote gebouwen en persoonlijke benodigdheden te kunnen financieren. Onder de naam van hun eigen gemaakte god.  Helaas hebben mensen geen besef van de new age leer waar deze mensen hun ideeen vandaan halen.

 

Uiteraard zijn leiders als Bottenbley en Stoorvogel net zo schuldig door deze mensen niet te veroordelen, en mensen hiervoor te waarschuwen.  Organisaties als EO, Family7, YWAM, AIA, Navigators, Ichtus, Gereformeerde studentenver.  zijn net zo misleidend!

 

Helaas zijn deze mensen altijd bezig om niet negatief in de spotlights te komen staan en zullen soms zelfs ontkennen deel te nemen aan een bepaalde organisatie.

Hun liefde voor de zonde is uiteindelijk de drijfveer.

 

 

Klein voorbeeld als resultaat onbijbelse jeugdleiding:

Voorbeeld ''Christelijke'' studentenverenigingen:

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tp7JPNFr7E0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>