Wat ik geloof:

 

 

 

- Dat de bijbel het geïnspireerde, onfeilbare, autoritatieve en inherente Woord van God is.

(II Timotheus 3:15-17, II Petrus 1:21)

 

- Dat er  één God is, alomtegenwoordig als drie- éénheid, de Vader de Zoon en de Heilige Geest.

(Genesis 1:1, Deuteronomium 6:4, Mattheüs 28:19, Johannes 10:30)

 

- De Godheid van Jezus Christus (Johannes 10:33); geboren uit de maagd Maria (Jesaja 7:14, Mattheus 1:23, Lukas 1:34-35)

 

- Zijn zondeloze leven in deze wereld. (Hebreeën 4:15, 7:26)

 

- Zijn gedane wonderen en tekenen. (Johannes 2:11)  ter bewijs voor de Joden als bevestiging van Zijn woorden. (Handelingen 2:22, I Korinthiërs 1:22)  Doorgegeven specifiek aan Zijn apostelen als 1e getuigen van het voltooide werk aan het kruis. (Markus 16:15-20, Johannes 14:26)  Ook voor de eerste niet-Joodse gelovigen. (Handelingen 10:38-47)    Dit in alles in de 1e eeuw als bewijs van het voltooide Woord van God dat toen nog opgeschreven werd. (I Korinthiërs 13:7-8, Efeze 4:11-13)

 

- Zijn ondergaande en verzoenende dood aan het kruis. (I Korinthiërs 15:3, Efeze 1:7, Hebreeën 2:9) 

 

- Zijn opstanding uit de dood. (Johannes 11:25, I Korinthiërs 15:4)

 

- Zijn opvaring naar de hemel zittende aan de Rechterhand van de Vader. (Markus 16:19)

 

- Zijn terugkomst naar de aarde in kracht en heerlijkheid. (Handelingen 1:11, Openbaringen 19:11-16)

 

- Dat er een absolute noodzaak is voor de herboren staat van de mens door de Heilige Geest om het eeuwige leven te kunnen beërven, en dat wanneer de Heilige Geest's invloed de mens zijn/haar wil volledig onderwerpt aan God, al dit gerechtvaardigt is door de Genade en barmhartigheid van God door de verzoening van Zijn Zoon, jegens de voorwaarde van onze eigen keuze om ons te bekeren van alle zonde, en te geloven in het Evangelie eens overgeleverd door de heiligen. (Johannes 3:16-19, 5:24, Romeinen 3:23, 5:8-9, Efeze 2:8-10, Titus 3:5)

 

- Dat de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen zullen opstaan uit het graf aan het einde der tijden; die het goede gedaan hebben tot het eeuwige leven, en hen die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis, een eeuwige dood in de hel. (Johannes 5:28-29)

 

- In de geestelijke Eénheid van de gelovigen in onze Heere Jezus Christus. (Romeinen 8:9, I Korinthiërs 12:12-13, Galaten 3:26-28)

 

- Dat de huidige bediening van de Heilige Geest als in welke Zijn aanwezigheid, de christen bemoedigd en helder voorheeft, als hoe in een Godvrezend heilig leven te wandelen. (Romeinen 8:13-14, I Korinthiërs 3:16, 6:19-20, Efeze 4:30, 5:18)

 

- Dat we als christenen een voorbeeld zijn van de Liefde van God aan het kruis getoond, in dit leven.  Het is deze Liefde (Agapè) dat wij verlangen te bezitten en zonder welke wij geen recht hebben om onszelf christenen te noemen. (I Johannes 4:16-17)

 

- Dat het de verplichting is voor de hele kerk (Lichaam van Christus) om de wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen aan ieder schepsel.  (Markus 16:15, Mattheüs 28:19-20, Romeinen 10:14)

 

 

 

 

Contact opnemen?

 

Hielke de Kraker

E-mail: xRom.1014x@gmail.com

Youtube: doodenleven

(Mattheus 9:37-38)

 

 

 

 

 

Het evangelie brengen op de straten is geheel op eigen kosten.

Wilt u bijdragen?

(neem aub. wel eerst contact op om zeker te zijn waar u aan geeft)

Paypal of Ideal,

Reknr. 0007.8270.37  ->  H.A. de kraker